מידע לבעלי חיות מחמד

תיאור מפורט של תוכניות הבריאות שפותחו במרפאה הוטרינרית. התוכניות מבטיחות הגנה מרבית על בריאות החיה לאורך כל חייו.

תיאור סוגי הביטוח הקיימים, חברות המוכרות ביטוח בישראל ופרטי הקשר שלהן.

חומרי עזר ודרישות בסיסיות של החקיקה הישראלית ליבוא ​​ויצוא של חיות מחמד.

חוקים ותקנות המסדירים את החזקת סוגים שונים של בעלי חיים בבית וכן את הזכויות והחובות של בעליהם.

הוראות וידאו כיצד לתת תרופות, לקצוץ ציפורניים, לשטוף ולטפל בפרווה.

דלפק סיוע לשירותים וטרינריים של העיר, האזור והארץ. מי נמצא איפה, פרטי קשר לתקשורת, על מה אחראי.